language

Kompetenser

Vår kompetens kommer bäst till sin rätt när du vill ha hjälp att kombinera flera av dessa områden till en fungerande helhet.

Lönsamhet och nytta kombinerat

Cirkulär Ekonomi

Verksamheter som tillämpar cirkulära modeller kan stärka sin ekonomiska utveckling samtidigt som de skapar nytta för samhället.

Produkter och tjänster i en cirkulär ekonomi designas så att de blir värdefulla att återanvända i antingen biologiska eller tekniska kretslopp. Det bygger på ett lösningsfokuserat sätt att se på resurser och öppnar därmed upp för utveckling av nya och innovativa affärsmodeller. Med cirkulär ekonomi kan företag se ökad lönsamhet och använda det som drivkraft, det är fullt möjligt att kapa tillverkningskostnader om man från början skapar produkter för att de ska vara cirkulära.

På Syntell är vår kompetens inom cirkulär ekonomi framförallt inriktad mot hur företag med komplexa industriella produkter kan ställa om sin utveckling, produktion och produktsupport för att stötta cirkulära affärsmodeller.

• Processer
• Metoder
• Information
• Verktyg och IT-stöd
• Utbildning
• Support

Våra tjänster inom detta område:

Cirkulär Ekonomi

Se mer om...

Lönsamhet och nytta kombinerat

Cirkulär Ekonomi

Verksamheter som tillämpar cirkulära modeller kan stärka sin ekonomiska utveckling samtidigt som de skapar nytta…

Planera för hela livscykeln!

Systems Engineering

Vi använder en interdisciplinär och holistisk livscykelansats vid utveckling och anskaffning av produkter och tjänster

Skapa en effekt över tiden

Integrated Logistics Support

Som ett svar på ökade kostnader och finansiella begränsningar kring ägandet av system har en…

Lös rätt problem!

Kravhantering

Effektiv kravhantering är en väl identifierad framgångsfaktor för utveckling av komplexa tekniska system. God kravhantering…

Förenkla komplexitet

Enterprise Architecture

Hantera verksamheten på ett effektivt och ändamålsenligt sätt genom strukturer och ramverk

Information som tillgång

Informationsarkitektur

Komplexa system behöver du ha förmågan att använda, återanvända eller leverera information mellan relevanta intressenter

Kontroll genom livscykeln

Configuration Management

En samstämmig syn på konfigurationsledning är nödvändig för att hantera ett systems livscykel

Säkerhet i komplexa system

Systemsäkerhet

Ett systematisk säkerhetsarbete är en förutsättning för att uppnå avsedd säkerhetsnivå

Framgång till projekt

Projektledning

Att leda utvecklingen av komplexa tekniska system är en formidabel utmaning i att hantera teknik,…

Undvik effekten av risker

Riskhantering

Ett effektivt styrmedel i projektarbetet är risker och möjligheter. Genom att använda Syntells erfarenhet och…

Lyckad förändring

Förändringsledning

Förändringsledning - Att leverera förändring för en organisation kräver en bred uppsättning kompetenser och en…

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!