language

Syntell & Partners

For the last decade, we have built a network of qualified partners. A consortium of small and medium enterprises who are linked together by cooperation and where Syntell is typically the prime contractor.

Innovation for growth

Prevas

Innovation for Growth.

Industrin, både små innovatörsdrivna företag och multinationella exportföretag, står inför stora utmaningar. Oavsett vad de gör, finns det oftast en aktör någon annanstans i världen som är beredd att göra det både snabbare och billigare. För att överleva och växa, har de ständigt varit tvungna att utveckla nya och smartare produkter och produktionsmetoder. Eller få hjälp med uppgiften.

Det är i denna miljö som Prevas startat, verkat och vuxit. Sedan 1985 har vi hunnit med att utveckla över 5 000 produkter, varav flera har bidragit till att göra våra kunder världsledande inom sina områden. Och i samma utsträckning har vi bidragit till förbättrad produktivitet, kvalitet och lönsamhet i våra uppdragsgivares industrianläggningar.

Vi kallar det Innovation for Growth.

Besök vår hemsida här »

prevas-logo-cent-retina

Do you want to know more?

Newsletter

Don't miss out. Subscribe to the newsletter:

Sign me up!