language

Nyheter

Syntell är i ständig utveckling. Läs om våra senaste projekt, aktiviteter och framsteg.

05 december 2019

Elektromobilitet – mer än ett teknikskifte!

Är du redo för systemskiftet? Elbilar, elskotrar, elcyklar, elsparkcyklar och elbussar. Elektrifieringen av det mobila har slagit igenom på bred front. Strävan efter det smarta samhället ger oss nya innovativa lösningar. Att elmotorn ersätter förbränningsmotorn har i grunden en enkel logik; verkningsgraden hos en förbränningsmotor är 30%, en elmotor är 90% och dessutom emissionsfri. Genom att en större del av trafiken körs på el så kommer detta innebära sänkt energianvändning, minskade utsläpp och minskade bullernivåer. Men där slutar det enkla.

Att införa elektrifiering i stor skala i ett smart samhälle har sina utmaningar. Komplexiteten gör sig snabbt synlig och ligger ofta utanför tekniken, i den större systemkontexten och livscykelhanteringen. Vi är med och ökar sannolikheten för att skapa innovativa, hållbara och resurseffektiva framtidslösningar:

  • Företag X behöver elektrifiera sin världsledande drivlina. Det visar sig innebära många nya externa leverantörer, nya gränsytor som måste definieras. Helt plötsligt måste den traditionella och implicita arkitekturen beskrivas och kravställas. Nya arbetssätt, metoder och supply chain måste utvecklas!
  • Myndighet Y avser införa elvägar för att möjliggöra eldriven nyttotrafik och ska nu bygga de första pilotvägarna. Den infrastruktur som måste till är obeprövad i stor skala och kommer att levereras och nyttjas av många olika aktörer. Det ställer höga krav på införandeprojekten att ha koll på olika parters bidrag och samverkan. Till stöd har en ”systemkarta elväg” tagits fram. Systemkartan beskriver utöver de ingående tekniska delarna och hur energi strömmar även betalningsströmmarna – något som möjliggör drift och att investeringarna betalar sig.
  • Företag Z vill erbjuda marknaden fossilfria och resurseffektiva anläggningar och har utvecklat eldrivna autonoma maskiner. Med införandet av dessa måste den traditionella driften på arbetsplatsen ändras. Men hur? Genom att bygga en digital systemmodell baserad på ingenjörsmässiga underlag och tillföra simulering och optimering kunde siten provköras med olika upplägg i den virtuella världen.
  • Förvaltning W har fått i uppdrag att utreda ett storskaligt införande av eldriven busstrafik i stadsmiljö. Återigen är det inte tekniken eller bussarna i sig som skapar utmaningarna utan kringliggande aspekter såsom: energiförsörjning och införande av laddinfrastruktur; vägars bärighet för tyngre bussar; räddningsinsatser vid batteribrand; koll på batteriers livscykel från råvara till återvinning; bygglov och allmänhetens acceptans. Det är lätt att missa något som får dyra konsekvenser.
  • Företag Q är en världsledande leverantör av maskiner för lasthantering. När man nu ska elektrifiera sina tunga fordon ställs man inför utmaningen att göra nya produkter på kortast möjliga tid (vilket innebär att göra rätt första gången) men även utmaningar såsom: ska laddinfrastruktur vara del av erbjudandet, hur man kan ändra operatörernas körmönster, hur ska eftermarknadserbjudandet se ut, etc. Här gäller det att lyfta blicken och förstå kontexten, identifiera de viktigaste marknadskraven och effektivt och kontrollerat omsätta dessa i produkt och tjänster. Tänka systemiskt och agera systematiskt!

Alla dessa är exempel på projekt där Syntell stöttar inom elektrifierad mobilitet.

Vi på Syntell hjälper dig att bli morgondagens vinnare genom att utveckla din kompetens i det vi kallar Systems Lifecycle Management.

Kontakta info@syntell.se för mer information.

Syntell grundades 1994 och erbjuder både utbildning och konsultjänster. Vi är ett oberoende, privatägt bolag med ca 60 anställda och en omsättning på cirka 120MSEK per år. Vi är verksamma framför allt i Sverige, Norge och Finland men har även samarbete i ytterligare en handfull länder. Vi har ramavtal med både offentlig verksamhet och industri.

Filtrera:

Alla nyheter

Syntell

Årsredovisning

Nyheter

Affärer

Blogg

Event

Frukostseminarier

Kurser och seminarier

Lediga jobb

LinkedIn

Okategoriserade

På Syntell

Pressmeddelanden

2020/04/07 • Syntell • Pressmeddelanden

Syntell delaktiga i utvecklingen av nästa teknikskifte inom digitalisering

Den 26 mars startade det nya nationella kompetenscentrat "Trustworthy Edge Computing Systems and Applications -…

2020/04/02 • Syntell • Lediga jobb

Flera möjligheter till jobb på Syntell – bli en av oss!

Syntell jobbar med ledande organisationer inom försvar, industri och offentlig förvaltning. På Syntell är vi…

2020/04/02 • Syntell • Kurser och seminarier

Kompetensutveckling när det passar dig!

Syntell hjälper dig att utveckla din kompetens inom Systems Lifecycle Management! Behovet av systemsyn och…

2020/03/23 • Syntell • Kurser och seminarier

Ännu fler möjligheter till kompetensutveckling – oavsett plats!

Den ökande komplexiteten i vårt samhälle skapar stora möjligheter men också utmaningar. Att hantera komplexitet…

2020/03/06 • Nyheter • Kurser och seminarier

A message from Stuart, one of our ILS Summer School teachers!

Mike and I would like to update everyone on development for this year’s ILS summer…

2020/02/12 • Event

Syntell deltar på Cyberförsvarsdagen 2020!

På konferensen deltar 230 deltagare från 90 olika organisationer. Eventet syftar till att lyfta framtida…

2020/01/14 • Syntell • Kurser och seminarier

Datum klart för Scandinavian Summer School Week 2020

Sommarskolan, som initierades 1999 och arrangeras årligen på Utö, har tre parallella kurser inom områdena Systems…

2019/12/20 • Syntell • Kurser och seminarier

2019: Vårt kursintensivaste år någonsin – vad händer 2020?

Syntell Academy är vårt varumärke och kunskapshus för livslångt lärande inom Systems Lifecycle Management. Vår…

2019/12/17 • Syntell • På Syntell

God jul!

Vi vill önska alla våra kunder och partners en riktigt God Jul genom att ge…

2019/12/05 • Syntell

Elektromobilitet – mer än ett teknikskifte!

Är du redo för systemskiftet? Elbilar, elskotrar, elcyklar, elsparkcyklar och elbussar. Elektrifieringen av det mobila…

2019/11/25 • Event

Syntell deltar på Försvarsföretagsdagarna som arrangeras den 26-27 november!

Försvarsföretagsdagarna är ett samarrangemang mellan SOFF och SME-D, Försvarsmakten och FMV om hur företag och…

2019/11/21 • Okategoriserade

Syntell fyller 25 år!

Sedan 1994 har vi stöttat industri och offentlig verksamhet i Norden med konsulttjänster och utbildning…

1 2 3 13

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!