language

Nyheter

Syntell är i ständig utveckling. Läs om våra senaste projekt, aktiviteter och framsteg.

25 juni 2019

VD Mikael Tjernlund kommenterar årsbokslutet och delar med sig av planerna för framtiden!

Syntellkoncernens omsättning för 2018 landade på 109MSEK och resultatet efter finansiella poster på +6,4MSEK (6,1MSEK 2017). Både resultatet och omsättningen för 2018 utvecklades väl med en omsättningsökning på +34% (81,1MSEK 2017) och med ett bibehållet resultat trots den kraftiga expansionen.

Vi förstärkte under året vår nisch genom att på ett unikt och nyskapande sätt vidareutveckla vårt erbjudande inom Systems Lifecycle Management till att i högre grad inbegripa verksamhetsutveckling. Affärsområdet ”verksamhetsutveckling” (numera döpt till ”Public”), som etablerades Q4 2017, bidrog till att vi under 2018 utökade vår kundbas till att omfatta hela den offentliga sektorn; statliga myndigheter, landsting och kommuner.

Ett fortsatt ökat fokus på att leverera värde och etablerande av hållbar organisatorisk förmåga, medförde allt fler fastprisåtaganden och teamleveranser som i sin tur gav de positiva bieffekterna av kompetensöverföring och redundans mellan våra medarbetare och våra kunder. Detta gör att vi nu sammantaget har en bra palett med affärsmodeller omfattande expertkonsulter, utbildning, produkter och åtaganden, vilket resulterat i att vi än bättre kan skräddarsy lösningar för att möta våra kunders specifika behov.

Vi etablerade under året ett dotterbolag i Finland, och expanderade vår verksamhet i Norge, i syfte att förstärka vår roll som ledande i Norden inom våra områden.

Syntell vidareutvecklade under året vår utbildningsverksamhet med nya kurser och en modernare kursplattform inkluderande nyttjande av digitala kurser.

Syntell prioriterar att ligga i framkant när det gäller kunskapsutveckling och kompetensförsörjning inom våra kärnområden, och vi har utöver vårt engagemang i professionella organisationer och standardiseringsorgan som INCOSE (”International Council on Systems Engineering”), Industri 4.0, ACMP (Association of Change Management Professionals), SIS/ISO och OMG (”Object Management Group)”, även ökat vårt deltagande i forskningsprojekt inom områden som stärker vår kompetensprofil. Exempelvis är Syntell nu partner i forskningsprojektet ”Internet of DevOps” tillsammans med KTH och ledande industriföretag. Projektet syftar till att utveckla processerna, metoderna och verktygen för öka automatiseringen av ”DevOps”, dvs kontinuerlig utveckling, integration och drift med utnyttjande av omedelbar återkoppling mellan alla parter. Projektet håller på i 3 år och utöver KTH, Ericsson, Saab och Syntell kommer deltagarna från Spanien och Turkiet. Syntell fokuserar på att samla upp kunskapen kring vad som behövs för en organisation att etablera en DevOps förmåga och paketera denna i en ”DevOps Capability Model”.

Syntell är också med i ett konsortium, finansierat av Vinnova, för att sätta upp ett kompetenscentrum ”Trustworthy Edge Computing Systems and Applications” (TECoSA), där universitet och företag tillsammans ska bedriva forskning och utbildning i världsklass inom områden som är viktiga för Sverige. Kompetenscentret leds av KTH och kommer att bedriva forskning, innovation, undervisning och industriell utveckling inom ”edge computing”.

Vi fick under året en allt tyngre roll inom ramen för transport- och fordonsbranschens förändring mot mer eldrivna fordon och vi bidrog i centrala/ledande roller i projekt exempelvis rörande elbussar, elbilar, elvägar och eldrivna entreprenadsmaskiner.

Syntell står inför stora möjligheter de närmaste åren. Globala marknadstrender såsom digitalisering, ”från produkt till tjänst”, smarta städer, eldrivna fordon och sammantaget allt komplexare tekniska system gör att behovet av våra tjänster och produkter inom verksamhetsutveckling och Systems Lifecycle Management kommer att öka både hos upphandlade myndigheter och industrin.

Hela försvaret står inför stora utmaningar med tanke på att det globala säkerhetsläget kraftigt förändrats under de senaste åren. Med vår långa erfarenhet av försvar, försvarssystem och försvarsupphandlingar ser vi stora möjligheter att stödja totalförsvaret i den omfattande investering i förmåga som planeras under kommande år. Vi ser stora möjligheter att stödja utveckling, anskaffning, genomförande och vidmakthållande av både dagens och framtidens projekt och system.

Syntell har vunnit ett antal ramavtal med bl.a. Kammarkollegiet, Försvarets materielverk, Kustbevakningen, Stockholms stad, vilket positionerar oss väl för uppdrag inom denna sektor.

Vi upplever att vi har ett stort förtroende hos våra kunder och ser därigenom ytterligare möjligheter att stödja kunderna i sin digitaliseringsambition. Digitala lösningar tar över allt mer och nya behov och ökade förväntningar påverkar hela samhället; såväl offentlig service som affärsmodeller och produktutveckling.

Vårt stöd till myndigheter och industri i syfte att förstärka deras egen förmåga att skapa en innovativ, lönsam och hållbar framtid efterfrågas i allt högre grad. Det finns ofta möjligheter att få ut mer effekt per krona, alternativt öka konkurrenskraften, genom att optimera hela systemet över livscykeln, vilket är bättre för både myndigheter, industri och miljön. Detta uppmärksammas glädjande alltmer; exempelvis har EU:s inköpslagar allt högre krav på livscykelkostnad.

Syntell är fortsatt i ett expansivt skede, med många nya satsningar i både Sverige, Norge och Öresundsregionen och söker nya toppförmågor inom våra kärnområden Systems Engineering, modellering, kravhantering, konfigurationsledning, eftermarknad/ILS och förändringsledning/verksamhetsutveckling. Vi hoppas att få se många nya ansikten som vill vara med på den spännande resa vi har framför oss! Våra seniora experter agerar mentorer för att säkerställa yngre talangers utveckling och erforderligt nätverk.  Vidare har vi, genom vår egen utbildningsverksamhet, en unik förmåga när det gäller kompetensutveckling av våra kunder, partner och oss själva.

Glad sommar!

Mikael Tjernlund, VD Syntell

Filtrera:

Alla nyheter

Syntell

Årsredovisning

Nyheter

Affärer

Blogg

Event

Frukostseminarier

Kurser och seminarier

Lediga jobb

LinkedIn

Okategoriserade

På Syntell

Pressmeddelanden

2019/11/11 • Event

Syntell deltar på Kvalitetsmässan på Svenska Mässan i Göteborg, 12–14 november

Kvalitetsmässan är en mötesplats för alla som arbetar med att utveckla de offentliga verksamheterna. Temat…

2019/11/11 • Event

Snart dags för AI4SE i Madrid!

AI4SE-konferensen är utformad för att vara mötesplats för industri och akademi att dela lovande pågående…

2019/10/11 • Event

15-16 oktober är det dags för MBSE Cyber Experience Symposium i Hamburg!

15-16 oktober är det dags för MBSE Cyber Experience Symposium i Hamburg! Lars-Olof Kihlström från…

2019/10/07 • Syntell • Event

Syntell deltar på PiiA Summit!

Ulf Carlsson från Syntell deltar på PiiA Summit med ett spår om standardisering och hur…

2019/09/17 • Syntell • Kurser och seminarier

Ta nästa kliv i din professionella utveckling nu i höst!

För dig som arbetar med att skapa, förvalta eller utveckla tekniska system, med livscykelhantering, konfigurationsledning…

2019/09/17 • Syntell

Möt en av våra konsulter inom kravhantering!

Madelene brinner för att samla krav från olika intressenter och att på ett systematiskt sätt…

2019/09/10 • Event

Syntell deltar på Good Tech Conference, 15–17 oktober 2019, i Sundsvall.

Konferensen är en plats för nätverkande, utveckling och kunskapsutbyte med fokus på IT. 16 oktober,…

2019/08/20 • Syntell • Kurser och seminarier

Scandinavian Summer School Week 2019 är igång!

I söndags samlades eleverna på Utö för att delta på någon av de tre parallella…

2019/08/06 • På Syntell

Smart industri kräver smart information

Digitaliseringen inom Smart industri medför stora möjligheter att utveckla en ny och mer hållbar industri.…

2019/08/01 • Kurser och seminarier

Nu håller vi kurser inom CM2!

Vi kan med glädje meddela att Syntell, i samarbete med IpX Europe, arrangerar följande kurser…

2019/06/25 • Årsredovisning • På Syntell

VD Mikael Tjernlund kommenterar årsbokslutet och delar med sig av planerna för framtiden!

Syntellkoncernens omsättning för 2018 landade på 109MSEK och resultatet efter finansiella poster på +6,4MSEK (6,1MSEK…

2019/06/25 • Kurser och seminarier

Another guest lecturer ready for the ILS Summer School 2019

Viktor Högberg is a senior PLM consultant working at Eurostep AB. He has vast experience…

1 2 3 12

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!