language

Nyheter

Syntell är i ständig utveckling. Läs om våra senaste projekt, aktiviteter och framsteg.

23 januari 2017

Syntell har i konkurrens vunnit ett avtal inom digitaliseringsområdet

Syntell AB har, via Kammarkollegiets ramavtal för Managementtjänster – Verksamhets- och organisationsutveckling, vunnit ett uppdrag hos Ekonomistyrningsverket (ESV) kopplat till strategiska frågor inom digitalisering och e-förvaltning inom statsförvaltningen. Uppdraget omfattar verksamhetsutveckling i anslutning till två av ESV:s regeringsuppdrag som dels syftar till att ”ge stöd till regeringens satsning på e-förvaltning”, dels till att ”följa de statliga myndigheternas användning av IT och hur myndigheterna tar tillvara digitaliseringens möjligheter”.

Karin García Ambrosiani, Principal Consultant på Syntell, har arbetat som konsult inom svensk offentlig förvaltning i 20 år, varav de senaste sex åren med digitalisering och e-förvaltning i fokus. Hon var bl.a. delaktig i det arbete som ligger till grund för regeringens satsning på ”Digitalt först” och deltog också i arbetet kring Digital Samverkan i E-delegationen, vars arbete nu drivs vidare av den frivilla sammanslutningen eSam. Karin ser fram emot att få stödja avdelningen ESA (Effektiv Styrning och Administration) i detta uppdrag.

-”Digitaliseringen av det offentliga Sverige handlar om att uppfylla medborgarnas förväntningar på en öppen och effektiv offentlig förvaltning. Det ska vara enkelt för medborgare, företag och organisationer att utföra sina ärenden och kommunicera med det offentliga. För att detta ska lyckas krävs att myndigheterna samverkar, delar information med varandra och utnyttjar de möjligheter digitaliseringen ger för en effektivare ärendehantering. Ett förändrat synsätt på information och informationsdelning, givetvis utan att tappa det juridiska perspektivet eller kraven på personlig integritet eller informationssäkerhet, kan också leda till möjligheter för nya aktörer att erbjuda nya tjänster”, säger Karin García Ambrosiani.

Digitalisering är ett högst aktuellt ämne inte bara på grund av regeringens prioritering av frågan men också med tanke på de risker och den sårbarhet som finns med att tillgängliggöra stora mängder data och alltmer förlita oss på digital uppkoppling. Inte bara myndigheter, företag och organisationer utan även privatpersoner måste vara medvetna om riskerna för IT-attacker med syfte att försöka släcka ner viktiga funktioner, komma åt data eller påverka opinionen genom att sprida falsk information. Detta var något som belystes under Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen alldeles nyligen, där Syntells VD Mikael Tjernlund deltog.

-”Syntell som företag har stor erfarenhet av att arbeta med både försvars- och säkerhetsrelaterade frågor och digitalisering. Vi har därför möjligheter att kunna bidra i båda aspekterna av frågan som blir allt viktigare för dagens samhälle som i allt högre grad digitaliseras”, säger Mikael Tjernlund.

Filtrera:

Alla nyheter

Syntell

Årsredovisning

Nyheter

Affärer

Blogg

Event

Frukostseminarier

Kurser och seminarier

Lediga jobb

LinkedIn

Okategoriserade

På Syntell

Pressmeddelanden

2020/07/17 • Syntell • Nyheter • Affärer

Syntell har tecknat nytt ramavtal med FMV

Syntell har tecknat ett nytt ramavtal med Försvarets materielverk gällande metodstöd inom marint systemarbete. Det…

2020/07/03 • Syntell

Ord från VD – Mikael Tjernlund summerar Q2 och berättar om framtiden för Syntell

– Stort tack till alla anställda och kunder som under Q2 hjälpts åt att hålla…

2020/06/26 • Syntell • På Syntell

Syntell tilldelas utmärkelse av Hemvärnet!

Det är med stor glädje och stolthet vi meddelar att Syntell tilldelats Hemvärnets bronsplakett för…

2020/06/18 • Syntell • Event

Systems Engineering och hållbarhet

Kongsberg Systems Engineering Event är ett årligt evenemang som hålls i Kongsberg, Norge, där deltagare…

2020/06/17 • Syntell • Kurser och seminarier

Summer School 2020 inställd

Efter 21 framgångsrika sommarskoleveckor i följd känns det tråkigt att behöva meddela att årets Summer…

2020/06/05 • Syntell • Kurser och seminarier

Se webinariet ”Systems Lifecycle Management” i efterhand!

För de som inte kunde delta på webinariet ”Systems Lifecycle Management” finns möjligheten att se…

2020/05/28 • Kurser och seminarier

Summer School Early Bird-erbjudande – 10% rabatt på kursavgiften t.om 1 juni, 2020!

Ta del av en unik utbildningsupplevelse med en väl avvägd mix av föreläsningar, grupparbeten och…

2020/05/22 • Syntell • Lediga jobb

Nu söker vi fler systemingenjörer!

Som systemingenjör på Syntell är du involverad i många skeden i utvecklingen av komplexa system,…

2020/05/07 • Kurser och seminarier

Kostnadsfritt webinar inom Systems Lifecycle Management, 15 maj!

Bli en vinnare i en komplex värld – Systems Lifecycle Management ger dig metoderna och…

2020/05/04 • Kurser och seminarier

One more guest lecturer ready for the ILS Summer School 2020!

The interest in the course "Logistics Engineering and Management" is high! A few weeks ago…

2020/04/24 • Syntell • Kurser och seminarier

Viktig information om årets Summer School med anledning av rådande situation

Vi erbjuder alla våra kurser on-line - utom en! Vår Summer School är en unik…

2020/04/17 • Syntell • Event

Vårens CM Forum-event flyttas fram

Under hösten 2019 genomfördes två nätverksevent av CM Forum, ett nätverk för kompetens- och erfarenhetsutbyte inom Configuration…

1 2 3 14

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!