language

Nyheter

Syntell är i ständig utveckling. Läs om våra senaste projekt, aktiviteter och framsteg.

23 januari 2017

Syntell har i konkurrens vunnit ett avtal inom digitaliseringsområdet

Syntell AB har, via Kammarkollegiets ramavtal för Managementtjänster – Verksamhets- och organisationsutveckling, vunnit ett uppdrag hos Ekonomistyrningsverket (ESV) kopplat till strategiska frågor inom digitalisering och e-förvaltning inom statsförvaltningen. Uppdraget omfattar verksamhetsutveckling i anslutning till två av ESV:s regeringsuppdrag som dels syftar till att ”ge stöd till regeringens satsning på e-förvaltning”, dels till att ”följa de statliga myndigheternas användning av IT och hur myndigheterna tar tillvara digitaliseringens möjligheter”.

Karin García Ambrosiani, Principal Consultant på Syntell, har arbetat som konsult inom svensk offentlig förvaltning i 20 år, varav de senaste sex åren med digitalisering och e-förvaltning i fokus. Hon var bl.a. delaktig i det arbete som ligger till grund för regeringens satsning på ”Digitalt först” och deltog också i arbetet kring Digital Samverkan i E-delegationen, vars arbete nu drivs vidare av den frivilla sammanslutningen eSam. Karin ser fram emot att få stödja avdelningen ESA (Effektiv Styrning och Administration) i detta uppdrag.

-”Digitaliseringen av det offentliga Sverige handlar om att uppfylla medborgarnas förväntningar på en öppen och effektiv offentlig förvaltning. Det ska vara enkelt för medborgare, företag och organisationer att utföra sina ärenden och kommunicera med det offentliga. För att detta ska lyckas krävs att myndigheterna samverkar, delar information med varandra och utnyttjar de möjligheter digitaliseringen ger för en effektivare ärendehantering. Ett förändrat synsätt på information och informationsdelning, givetvis utan att tappa det juridiska perspektivet eller kraven på personlig integritet eller informationssäkerhet, kan också leda till möjligheter för nya aktörer att erbjuda nya tjänster”, säger Karin García Ambrosiani.

Digitalisering är ett högst aktuellt ämne inte bara på grund av regeringens prioritering av frågan men också med tanke på de risker och den sårbarhet som finns med att tillgängliggöra stora mängder data och alltmer förlita oss på digital uppkoppling. Inte bara myndigheter, företag och organisationer utan även privatpersoner måste vara medvetna om riskerna för IT-attacker med syfte att försöka släcka ner viktiga funktioner, komma åt data eller påverka opinionen genom att sprida falsk information. Detta var något som belystes under Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen alldeles nyligen, där Syntells VD Mikael Tjernlund deltog.

-”Syntell som företag har stor erfarenhet av att arbeta med både försvars- och säkerhetsrelaterade frågor och digitalisering. Vi har därför möjligheter att kunna bidra i båda aspekterna av frågan som blir allt viktigare för dagens samhälle som i allt högre grad digitaliseras”, säger Mikael Tjernlund.

Filtrera:

Alla nyheter

Syntell

Årsredovisning

Nyheter

Affärer

Blogg

Event

Frukostseminarier

Kurser och seminarier

Lediga jobb

LinkedIn

Okategoriserade

På Syntell

Pressmeddelanden

2019/08/20 • Syntell • Kurser och seminarier

Scandinavian Summer School Week 2019 är igång!

I söndags samlades eleverna på Utö för att delta på någon av de tre parallella…

2019/08/06 • På Syntell

Smart industri kräver smart information

Digitaliseringen inom Smart industri medför stora möjligheter att utveckla en ny och mer hållbar industri.…

2019/08/01 • Kurser och seminarier

Nu håller vi kurser inom CM2!

Vi kan med glädje meddela att Syntell, i samarbete med IpX Europe, arrangerar följande kurser…

2019/06/25 • Årsredovisning • På Syntell

VD Mikael Tjernlund kommenterar årsbokslutet och delar med sig av planerna för framtiden!

Syntellkoncernens omsättning för 2018 landade på 109MSEK och resultatet efter finansiella poster på +6,4MSEK (6,1MSEK…

2019/06/25 • Kurser och seminarier

Another guest lecturer ready for the ILS Summer School 2019

Viktor Högberg is a senior PLM consultant working at Eurostep AB. He has vast experience…

2019/06/24 • Kurser och seminarier

Information inför Summer School 2019

Intresset för Summer School 2019 är stort och måndag 1 juli är sista anmälningsdag för…

2019/06/14 • Nyheter • Event

AI4SE Workshop

15 juli är sista datum för att inkomma med artiklar till ”AI4SE Workshop”, som kommer…

2019/05/29 • Nyheter • Kurser och seminarier

A message from Stuart, one of our ILS Summer School teachers!

- Interest in this year’s ILS Summer School is high so I want to update…

2019/05/22 • Kurser och seminarier

Early Bird till och med 31 maj – 10% rabatt på kursavgiften – Scandinavian Summer School Week

Om du går i tankarna att delta på Scandinavian Summer School Week är det hög…

2019/05/22 • Nyheter • Blogg

Smart industri kräver smart information

Configuration Management och standardiserad information är avgörande för att lyckas i det digitaliserade industrilandskapet. Digitaliseringen…

2019/05/15 • Kurser och seminarier

Fler möjligheter till kompetensutveckling i sommar och höst!

Syntell Academy håller sig ajour med såväl de senaste rönen inom våra kompetensområden som pedagogik.…

2019/05/07 • Event

Syntell deltar på Nordic Systems Engineering Tour

Syntell deltar på 7e upplagan av Nordic Systems Engineering Tour (NoSE) den 9 maj i…

1 2 3 12

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!