language

Nyheter

Syntell är i ständig utveckling. Läs om våra senaste projekt, aktiviteter och framsteg.

23 januari 2017

Syntell har i konkurrens vunnit ett avtal inom digitaliseringsområdet

Syntell AB har, via Kammarkollegiets ramavtal för Managementtjänster – Verksamhets- och organisationsutveckling, vunnit ett uppdrag hos Ekonomistyrningsverket (ESV) kopplat till strategiska frågor inom digitalisering och e-förvaltning inom statsförvaltningen. Uppdraget omfattar verksamhetsutveckling i anslutning till två av ESV:s regeringsuppdrag som dels syftar till att ”ge stöd till regeringens satsning på e-förvaltning”, dels till att ”följa de statliga myndigheternas användning av IT och hur myndigheterna tar tillvara digitaliseringens möjligheter”.

Karin García Ambrosiani, Principal Consultant på Syntell, har arbetat som konsult inom svensk offentlig förvaltning i 20 år, varav de senaste sex åren med digitalisering och e-förvaltning i fokus. Hon var bl.a. delaktig i det arbete som ligger till grund för regeringens satsning på ”Digitalt först” och deltog också i arbetet kring Digital Samverkan i E-delegationen, vars arbete nu drivs vidare av den frivilla sammanslutningen eSam. Karin ser fram emot att få stödja avdelningen ESA (Effektiv Styrning och Administration) i detta uppdrag.

-”Digitaliseringen av det offentliga Sverige handlar om att uppfylla medborgarnas förväntningar på en öppen och effektiv offentlig förvaltning. Det ska vara enkelt för medborgare, företag och organisationer att utföra sina ärenden och kommunicera med det offentliga. För att detta ska lyckas krävs att myndigheterna samverkar, delar information med varandra och utnyttjar de möjligheter digitaliseringen ger för en effektivare ärendehantering. Ett förändrat synsätt på information och informationsdelning, givetvis utan att tappa det juridiska perspektivet eller kraven på personlig integritet eller informationssäkerhet, kan också leda till möjligheter för nya aktörer att erbjuda nya tjänster”, säger Karin García Ambrosiani.

Digitalisering är ett högst aktuellt ämne inte bara på grund av regeringens prioritering av frågan men också med tanke på de risker och den sårbarhet som finns med att tillgängliggöra stora mängder data och alltmer förlita oss på digital uppkoppling. Inte bara myndigheter, företag och organisationer utan även privatpersoner måste vara medvetna om riskerna för IT-attacker med syfte att försöka släcka ner viktiga funktioner, komma åt data eller påverka opinionen genom att sprida falsk information. Detta var något som belystes under Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen alldeles nyligen, där Syntells VD Mikael Tjernlund deltog.

-”Syntell som företag har stor erfarenhet av att arbeta med både försvars- och säkerhetsrelaterade frågor och digitalisering. Vi har därför möjligheter att kunna bidra i båda aspekterna av frågan som blir allt viktigare för dagens samhälle som i allt högre grad digitaliseras”, säger Mikael Tjernlund.

Filtrera:

Alla nyheter

Nyheter

Affärer

Blogg

Event

Frukostseminarier

Kurser och seminarier

Lediga jobb

LinkedIn

Okategoriserade

På Syntell

Pressmeddelanden

2019/04/18 • Kurser och seminarier

Nu är höstens workshoppar tillhörande våra online-kurser inplanerade!

Höstomgången av kurserna och tillhörande workshops är som följer: Systems Engineering & Lifecycle Management -…

2019/04/04 • Kurser och seminarier • På Syntell

Snart sista anmälningsdag för workshopparna inom SE, CM och RE nästa vecka!

Nästa vecka håller vi workshop-tillfällena i våra kurser "Systems Engineering & Lifecycle Management", "Configuration Management"…

2019/04/01 • Nyheter

Läs gärna vår artikel i SOFFs tidning ”Svensk förmåga i en osäker omvärld”!

Vi har på en halvsida i tidningen lyft fram att det blir allt viktigare att…

2019/02/21 • Nyheter • Kurser och seminarier

Improve your product development projects!

World leading expert Tyson Browning provides 1-day course in “Design Structure Matrix (DSM) – Methods…

2019/02/15 • Nyheter • Pressmeddelanden

Syntell har blivit en av leverantörerna i Stockholms stads ramavtal för Konsulttjänster inom digitalisering, it och informationssäkerhet

Syntell & Partners kan med glädje meddela att vi nu är en av leverantörerna i…

2019/02/06 • Kurser och seminarier

Lär dig mer om Requirements Engineering!

Under 2018 lanserade Syntell i samarbete med Edlegio kurserna Systems Engineering & Lifecycle Management & Configuration Management.…

2019/01/23 • Kurser och seminarier • På Syntell

Tyson Browning håller kurs i Design Structure Matrix (DSM) i april!

Systemarkitekter, projektledare och ni andra som vill få grepp på komplexa system och verksamheter: Äntligen…

2019/01/09 • Nyheter • Event

Mikael Tjernlund, VD för Syntell, deltar på Rikskonferensen i Sälen

Mikael Tjernlund, VD för Syntell, deltar på 2019 års Rikskonferens i Sälen för att representera…

2018/12/10 • Event • På Syntell

Syntell håller föredrag på KTH om informationsstandardisering för smart tillverkning

Dr Gunilla Sivard, KTH och Ulf Carlsson, Syntell, är genom SIS Sveriges representanter för ett…

2018/12/07 • Kurser och seminarier

Scandinavian Summer School Week 2019 – 18-23 augusti 2019!

Datum är nu satt och anmälan öppen! Välkommen till Utö i augusti och delta på…

2018/12/06 • På Syntell

Möt Ida Karlsson som gick direkt från KTH till Syntell!

Syntell deltog på arbetsmarknadsdagarna Armada på KTH, 20-21 november. En som tidigare deltagit som student…

2018/11/19 • Event

I morgon ställer vi ut på arbetsmarknadsdagarna Armada på KTH!

I morgon ställer vi ut på arbetsmarknadsdagarna Armada, på KTH! Kom förbi vår monter så…

1 2 3 11

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!