language

Nyheter

Syntell är i ständig utveckling. Läs om våra senaste projekt, aktiviteter och framsteg.

2017/02/21

Requirements Development

Vi hjälper er med framtagning av kravspecifikationer (TS/VÅS) Krav utvecklas enligt en Systems Engineering metodik…

2017/02/22

Requirements Management

Hantera krav och verifieringsinformation över hela livscykeln Data i DOORS-databas med full spårbarhet från användarkrav…

2017/02/22

Requirements Quality Management

Vi hjälper er med effektiv högkvalitativ kravutveckling Vi säkrar spårbarhet, testbarhet och läsbarhet hos dina…

2017/02/22

Requirements Verification Management

Vi säkrar testbarhet Verifierings- och valideringsaktiviteter förankrade med kraven Återanvändning av information tex testaktiviteter, metods-bibliotek…

2016/04/20

Verksamhetsanalys för en Cirkulär Ekonomi

Vad är Verksamhetsanalys? Verksamhetsanalys är en strukturerad och objektiv genomlysning av er organisations förmåga utifrån…

2015/11/08

Verksamhetsanalys

Vad är Verksamhetsanalys? Verksamhetsanalys är en strukturerad och objektiv genomlysning av er organisations förmåga utifrån…

2015/11/08

Verksamhetsutveckling

Hur väl fungerar er verksamhetsutveckling? Otydliga eller motsägande riktlinjer och policies? IT-investeringar som inte ger…

2015/11/08

Organisationsutveckling

När ni skapat en klar bild över vilken organisatorisk förmåga som behövs för att möta…

2015/11/08

Förändringsledning

Vi på Syntell har god kunskap inom förändringsledning. Den förmåga som utvecklas ger effekt först…

2016/09/21

DEx – Kravhantering

DEx är är hela tjänsteerbjudandet inom krav. Detta erbjudande har utvecklats genom vår samlade kunskap och…

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!