language

Öppna kurser

Vi utvecklar och genomför företagsanpassade utbildningsprogram, men erbjuder även öppna kurser. Vi har något för alla - från introduktionskurser till fördjupningskurser.

Grunderna i Logistics Engineering and Management

Nivå

Grundkurs

Plats

Central Hotel, Vasagatan 38, Stockholm

Datum

Early bird

Sista anmälning

Pris

12 900 SEK

Om kursen

Att hitta helhetslösningar som säkerställer en optimal balans mellan hög kvalitet och låg kostnad under produktens hela liv blir en allt viktigare del av arbetet att utveckla eller upphandla tekniska system. Detta ställer stora krav på dig som arbetar med utveckling, leder tekniska projekt, representerar kunden eller arbetar med t ex underhåll och kundsupport.

Vår introduktionskurs i ILS ger dig en god bild av hur man tar ett helhetsgrepp på underhåll och allt annat stöd ett system behöver under sin livscykel för att leverera nytta, t ex reservdelshantering, logistik, teknisk dokumentation och utbildning. Vi ger också exempel på hur man kan leda arbetet med att omsätta dessa lösningar i praktiken.

Kursen introducerar dig till en komplett verktygslåda för att utveckla och leda arbetet med att optimera produkter avseende kostnadseffektivitet, tillgänglighet och tillförlitlighet och andra viktiga kvalitetsaspekter under systemets hela livscykel, från behov till avveckling. I synnerhet kommer frågor som rör hantering av föråldrad teknologi (Obsolescence Management) och underhåll av programvara att beröras.

Ur kursinnehållet:

  • Introduktion till system och livscykler
  • Vad är ILS och hur används det?
  • Vad är Logistic Support Analysis (LSA)?
  • Vilka standarder finns det?
  • Ledning av ILS-arbete
  • Hur kontakterar man ILS?
  • Obsolescence Management
  • Livscykelhantering av programvara
  • Var lär jag mig mer om Logistics Engineering?

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar med utveckling eller upphandling i teknikintensiva branscher som Energi, Försvars-, Flyg-, Fordons-, Verkstads- och Förpackningsindustri samt Transportsektorn.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i systemdesign och underhållsfrågor i ditt företag. Inga formella förkunskaper krävs. För att tillgodogöra dig kursen är det bra om du har viss erfarenhet av arbete relaterat till utveckling, upphandling eller underhåll av tekniska system.

Mål med kursen

Syftet med kursen är att du ska få grundläggande kunskaper om ILS.

Kursstart och kursavslut

Kursen börjar kl. 09:00 dag 1, och slutar kl. 16.00 sista dagen.

Klicka här för att läsa rutiner och villkor vid anmälan till kurs!

Har du en fundering eller synpunkt? Kontakta oss på 08-660 02 80 eller training@syntell.se.

Syntell erbjuder såväl öppna som företagsanpassade kurser. Syntell är certifierade av SAUF – The Swedish Association of Certified Training and Educational Companies.

Se mer om...

Referenser inom Företagsanpassade kurser

Företagsinternt kompetensutvecklingsprogram

Utmaning Vår kund ville stärka den interna kompetensen inom Systems Engineering (SE) genom ett utbildningsprogram för sina ingenjörer. De ansåg att en fördjupad SE-kompetens skulle stärka deras konkurrenskraft på den globala försvarsmarknaden ytterligare. De visste… Läs mer

Referenser inom Integrated Logistics Support

Underhållsanalyser inom försvaret

Utmaning Vår kund utformar och förser försvaret med försvarsmateriel och tjänster. De hade anskaffat ett avancerat radarsystem för att möta uppkomna behov vid internationella insatser. Syntell kontaktades för sin expertkunskap inom Integrated Logistics Support (ILS).… Läs mer

Referenser inom Integrated Logistics Support

Plan för Integrated Logistics Support (ILS)

Utmaning Vår kund levererar bland annat helhetslösningar för militära hjulfordon. De hade fått en omfattande beställning av en annan nation att leverera ett stort antal militära lastbilar. Vår kund ville utveckla sina arbetsprocesser för att… Läs mer

Scandinavian Summer School Week 2018
Oktober 2018

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet: