language

Öppna kurser

Vi utvecklar och genomför företagsanpassade utbildningsprogram, men erbjuder även öppna kurser. Vi har något för alla - från introduktionskurser till fördjupningskurser.

5-6 december 2017

Grunderna i Systems Engineering

Nivå

Grundkurs

Plats

Central Hotel, Salong 4, Vasagatan 38, Stockholm

Datum

5-6 december 2017

Early bird

6 november 2017

Sista anmälning

29 november 2017

Pris

12 900 SEK

Du får en påminnelse via SMS någon dag före kursen/seminariet. Därför behöver vi ha ditt mobilnummer där vi kan nå dig strax innan och under kursen/seminariet.

Om kursen

Systems Engineering är ett strukturerat och väldefinierat sätt att använda sunt förnuft i komplexa tekniska projekt. Ett välorganiserat systemarbete möjliggör effektivare styrning, tydligare kommunikation, bättre dokumentation, högre kvalitet och bättre resultat. Vår översiktskurs i Systems Engineering ger dig en god introduktion till begrepp, arbetssätt och viktiga skeden och milstolpar inom utveckling av komplexa system. Kursen kombinerar teori, övningar och diskussioner med praktiska tips och konkreta exempel från verkligheten.

Vi ger dig förståelsen för betydelsen av ett effektivt kravarbete samt grunderna i hur det bör genomföras. Vi diskuterar de olika typerna av intressenter som finns runt komplexa projekt och hur kommunikationen med dem kan förenklas. Vi kommer också att gå igenom systemarkitekturens roll samt hur valet av arkitektur påverkar det vidare arbetet.

Begrepp som verifiering, validering, integration och interface behandlas också i kursen. I kursen diskuterar vi även hur olika aktiviteter, framför allt i projektets tidiga faser, kan påverka tillgänglighet, underhåll, systemsäkerhet och system integration. Vi tar också upp de sociala utmaningar som finns i komplexa projekt och organisationer. Du kommer också efter kursen att ha fått insikt i vilka områden inom Systems Engineering du behärskar och vilka du behöver lära dig mer om eller behöver anlita hjälp med för att lyckas.

Lärare

Tom Strandberg, M.Sc. CSEP
Jonas Larsson, M.Sc. CSEP

Ur kursinnehållet

  • Vad är Systems Engineering?
  • Komplexa system och livscykler
  • Kravinsamling, kravanalys och kravhantering
  • Att planera och leda tekniska projekt
  • De sociala aspekterna av SE
  • Var lär jag mig mer?

Vem riktar sig kursen till?

Kursen riktar sig till dig som arbetar med komplexa tekniska system. Du är kanske systemingenjör, kravställare, projektledare, utvecklingsingenjör, systemintegratör, testingenjör, driftsättare, linjechef eller underhållsingenjör.

Förkunskapskrav Inga formella kunskaper krävs, men för allt fullt ut kunna tillgodogöra sig kursen är det lämpligt att ha grundläggande kunskaper om arbetssätt för projekt- och utvecklingsarbete.

Mål med kursen Efter kursen ska du känna till grundläggande begrepp inom Systems Engineering och förstå hur olika systemaktiviteter, leverabler och roller är kopplade till varandra på ett övergripande plan.

PDU:er Kursen berättigar dig till 14 PDU:er enligt INCOSE SEP Certifieringsprogram (CSEP).

Kursstart och kursavslut

Kursen pågår 09:00-16:30 dag 1 och 09:00-16:00 dag 2.

Klicka här för att läsa rutiner och villkor vid anmälan till kurs!

Har du en fundering eller synpunkt? Kontakta oss på 08-660 02 80 eller training@syntell.se.

Syntell erbjuder såväl öppna som företagsanpassade kurser. Syntell är certifierade av SAUF – The Swedish Association of Certified Training and Educational Companies.

Referenser inom Kravhantering

Kravställning inför försvarsupphandling

Utmaning Vår kund ansvarar för kravställning och upphandling av försvarsmateriel. När kunden fick i uppdrag att genomföra en omfattande upphandling av stridsfordon tog de hjälp av Syntell för att hitta en mer pålitlig struktur i… Läs mer

Referenser inom Företagsanpassade kurser

Företagsinternt kompetensutvecklingsprogram

Utmaning Vår kund ville stärka den interna kompetensen inom Systems Engineering (SE) genom ett utbildningsprogram för sina ingenjörer. De ansåg att en fördjupad SE-kompetens skulle stärka deras konkurrenskraft på den globala försvarsmarknaden ytterligare. De visste… Läs mer

Referenser inom Configuration Management

Konfigurationsledning i uppgraderingsprojekt

Utmaning Vår kund utvecklar, bygger och levererar applikationer till sina kunder. I detta projekt skulle fem fartyg utvecklas och levereras. De har många komplexa och integrerade tekniska system (robotar, luftvärn, minor, torpeder, sonarsystem och radarsystem)… Läs mer

November 2017
December 2017

5-6 december 2017

Grunderna i Systems Engineering

Vårt samhälle blir mer och mer beroende av tekniska system. Att kombinera kostnadseffektivitet med hög produktkvalitet ställer allt större krav…

12-13 december 2017

Grunderna i Configuration Management

Denna 2-dagarskurs visar hur CM kan tillämpas i ett livscykelperspektiv och hur CM förhåller sig till Systems Engineering, Project Management…

Scandinavian Summer School Week 2018

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet: