language

Öppna kurser

Vi utvecklar och genomför företagsanpassade utbildningsprogram, men erbjuder även öppna kurser. Vi har något för alla - från introduktionskurser till fördjupningskurser.

12-13 december 2017

Grunderna i Configuration Management

Nivå

Grundkurs

Plats

Central Hotel, Salong 4, Vasagatan 38, Stockholm

Datum

12-13 december 2017

Early bird

15 november 2017

Sista anmälning

5 december 2017

Pris

12 900 SEK

Du får en påminnelse via SMS någon dag före kursen/seminariet. Därför behöver vi ha ditt mobilnummer där vi kan nå dig strax innan och under kursen/seminariet.

Marknadens krav på tekniska produkters prestanda, specialisering och kundanpassning ökar hela tiden. Till följd av detta blir processerna för att utveckla, producera och underhålla tekniska produkter alltmer komplexa. Configuration Management (CM) har etablerats som den grundläggande och allmänt erkända disciplinen att kontrollera produktinformation, hantera ändringar och säkerställa integriteten och spårbarheten i designförändringar och beslut.

Denna 2-dagarskurs ger dig en introduktion till CM – hur CM kan tillämpas i ett livscykelperspektiv och hur CM förhåller sig till Systems Engineering, Project Management och Information Management. Vi presenterar också en CM-förmågemodell, som kan användas för att utvärdera och utveckla CM i en organisation eller ett projekt.

Ur kursinnehållet:

  • Konfigurationsledning – Koncept och ingående aktiviteter
  • Relationer till andra processer
  • Förutsättningar för Konfigurationsledning
  • Konfigurationsobjekt (eng. Configuration Item) och baskonfiguration (eng. baseline)
  • Roller och ansvar för en Konfigurationsledare
  • Konfigurationsledning och Informationshantering (eng. Information management)
  • IT verktyg och Infrastruktur för Konfigurationsledning
  • Att utveckla sin förmåga för Konfigurationsledning

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till alla som har behov av att få en grundläggande förståelse för konfigurations­ledning. Exempelvis chefsingenjörer, linjechefer, processledare, projektledare och systemingenjörer som arbetar med systemutveckling eller underhåll av system.

Förkunskapskrav:

Ingen formell kunskap krävs. Det är bra om du har ett par års erfarenhet av att arbeta i komplexa projekt, så att du har kunskap om vilka utmaningar som finns inom området Configuration Management.

Mål med kursen:

Målet med kursen är att deltagarna ska få kunskap i och förståelse för Configuration Management och varför CM bör tillämpas i komplexa systemutvecklingsprojekt utifrån ett system- och livscykelperspektiv.

Kursstart och kursavslut

Kursen börjar kl. 09:00 dag 1, och slutar kl. 16.00 sista dagen.

Klicka här för att läsa rutiner och villkor vid anmälan till kurs!

Har du en fundering eller synpunkt? Kontakta oss på 08-660 02 80 eller training@syntell.se.

Syntell erbjuder såväl öppna som företagsanpassade kurser. Syntell är certifierade av SAUF – The Swedish Association of Certified Training and Educational Companies.

Se mer om...

Referenser inom Configuration Management

Identifiering, strukturering och versionshantering av teknisk dokumentation

Utmaning Trafikförvaltningens upphandlingsprojekt saknade metodstöd för identifiering, strukturering och versionshantering av teknisk dokumentation. Till följd av detta duplicerades värdefull information på flera ställen och den blev därför svår att hitta och otillförlitlig. Syntells lösning Syntell… Läs mer

Referenser inom Förändringsledning

Processutveckling och Livscykelhantering i stort tillverkningsföretag

Utmaning Företaget behövde en process för att utveckla och hantera teknologiutveckling med tydlig kontroll på kostnad och risk. Denna behövde passa med deras befintliga styr- och utvecklingsproceser. Syntells lösning Syntell genomförde processkartläggning och utveckling av en… Läs mer

Referenser inom Integrated Logistics Support

Plan för Integrated Logistics Support (ILS)

Utmaning Vår kund levererar bland annat helhetslösningar för militära hjulfordon. De hade fått en omfattande beställning av en annan nation att leverera ett stort antal militära lastbilar. Vår kund ville utveckla sina arbetsprocesser för att… Läs mer

November 2017
December 2017

5-6 december 2017

Grunderna i Systems Engineering

Vårt samhälle blir mer och mer beroende av tekniska system. Att kombinera kostnadseffektivitet med hög produktkvalitet ställer allt större krav…

12-13 december 2017

Grunderna i Configuration Management

Denna 2-dagarskurs visar hur CM kan tillämpas i ett livscykelperspektiv och hur CM förhåller sig till Systems Engineering, Project Management…

Scandinavian Summer School Week 2018

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet: