language

Öppna kurser

Vi utvecklar och genomför företagsanpassade utbildningsprogram, men erbjuder även öppna kurser. Vi har något för alla - från introduktionskurser till fördjupningskurser.

Grunderna i Configuration Management

Nivå

Grundkurs

Plats

Central Hotel, Salong 4, Vasagatan 38, Stockholm

Datum

Early bird

Sista anmälning

Pris

12 900 SEK

Om kursen:

Marknadens krav på tekniska produkters prestanda, specialisering och kundanpassning ökar hela tiden. Till följd av detta blir processerna för att utveckla, producera och underhålla tekniska produkter alltmer komplexa. Configuration Management (CM) har etablerats som den grundläggande och allmänt erkända disciplinen att kontrollera produktinformation, hantera ändringar och säkerställa integriteten och spårbarheten i designförändringar och beslut.

Denna 2-dagarskurs ger dig en introduktion till CM – hur CM kan tillämpas i ett livscykelperspektiv och hur CM förhåller sig till Systems Engineering, Project Management och Information Management. Vi presenterar också en CM-förmågemodell, som kan användas för att utvärdera och utveckla CM i en organisation eller ett projekt.

Ur kursinnehållet:

  • Konfigurationsledning – Koncept och ingående aktiviteter
  • Relationer till andra processer
  • Förutsättningar för Konfigurationsledning
  • Konfigurationsobjekt (eng. Configuration Item) och baskonfiguration (eng. baseline)
  • Roller och ansvar för en Konfigurationsledare
  • Konfigurationsledning och Informationshantering (eng. Information management)
  • IT verktyg och Infrastruktur för Konfigurationsledning
  • Att utveckla sin förmåga för Konfigurationsledning

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till alla som har behov av att få en grundläggande förståelse för konfigurations­ledning. Exempelvis chefsingenjörer, linjechefer, processledare, projektledare och systemingenjörer som arbetar med systemutveckling eller underhåll av system.

Förkunskapskrav:

Ingen formell kunskap krävs. Det är bra om du har ett par års erfarenhet av att arbeta i komplexa projekt, så att du har kunskap om vilka utmaningar som finns inom området Configuration Management.

Mål med kursen:

Målet med kursen är att deltagarna ska få kunskap i och förståelse för Configuration Management och varför CM bör tillämpas i komplexa systemutvecklingsprojekt utifrån ett system- och livscykelperspektiv.

Kursstart och kursavslut

Kursen börjar kl. 09:00 dag 1, och slutar kl. 16.00 sista dagen.

Klicka här för att läsa rutiner och villkor vid anmälan till kurs!

Har du en fundering eller synpunkt? Kontakta oss på 08-660 02 80 eller training@syntell.se.

Syntell erbjuder såväl öppna som företagsanpassade kurser. Syntell är certifierade av SAUF – The Swedish Association of Certified Training and Educational Companies.

Se mer om...

Referenser inom Projektrevision

Projektrevision

Utmaning Vår kund är ett nordiskt läkemedelsföretag som även arbetar inom medicinteknik. De har producerat sitt läkemedel i 90 år och tar även fram injektionshjälpmedel. Från att ha varit marknadsledande internationellt började de se sina… Läs mer

Referenser inom Integrated Logistics Support

Plan för Integrated Logistics Support (ILS)

Utmaning Vår kund levererar bland annat helhetslösningar för militära hjulfordon. De hade fått en omfattande beställning av en annan nation att leverera ett stort antal militära lastbilar. Vår kund ville utveckla sina arbetsprocesser för att… Läs mer

Referenser inom Configuration Management

Konfigurationsledning i uppgraderingsprojekt

Utmaning Vår kund utvecklar, bygger och levererar applikationer till sina kunder. I detta projekt skulle fem fartyg utvecklas och levereras. De har många komplexa och integrerade tekniska system (robotar, luftvärn, minor, torpeder, sonarsystem och radarsystem)… Läs mer

Oktober 2018

21 november 2018

Systems Engineering & Lifecycle Management

Vårt samhälle blir mer och mer beroende av tekniska system. Att kombinera kostnadseffektivitet med hög produktkvalitet ställer allt större krav…

November 2018

22 november 2018

Configuration Management

OBS: Anmälan sker på extern sida. Klicka här! Korrekt och spårbar produktinformation genom hela livscykeln! I kursen Configuration Management, som vi…

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!