language

Öppna kurser

Vi utvecklar och genomför företagsanpassade utbildningsprogram, men erbjuder även öppna kurser. Vi har något för alla - från introduktionskurser till fördjupningskurser.

Grunderna i Configuration Management

Nivå

Grundkurs

Plats

Central Hotel, Salong 4, Vasagatan 38, Stockholm

Datum

Early bird

Sista anmälning

Pris

12 900 SEK

Du får en påminnelse via SMS någon dag före kursen/seminariet. Därför behöver vi ha ditt mobilnummer där vi kan nå dig strax innan och under kursen/seminariet.

Om kursen:

Marknadens krav på tekniska produkters prestanda, specialisering och kundanpassning ökar hela tiden. Till följd av detta blir processerna för att utveckla, producera och underhålla tekniska produkter alltmer komplexa. Configuration Management (CM) har etablerats som den grundläggande och allmänt erkända disciplinen att kontrollera produktinformation, hantera ändringar och säkerställa integriteten och spårbarheten i designförändringar och beslut.

Denna 2-dagarskurs ger dig en introduktion till CM – hur CM kan tillämpas i ett livscykelperspektiv och hur CM förhåller sig till Systems Engineering, Project Management och Information Management. Vi presenterar också en CM-förmågemodell, som kan användas för att utvärdera och utveckla CM i en organisation eller ett projekt.

Ur kursinnehållet:

  • Konfigurationsledning – Koncept och ingående aktiviteter
  • Relationer till andra processer
  • Förutsättningar för Konfigurationsledning
  • Konfigurationsobjekt (eng. Configuration Item) och baskonfiguration (eng. baseline)
  • Roller och ansvar för en Konfigurationsledare
  • Konfigurationsledning och Informationshantering (eng. Information management)
  • IT verktyg och Infrastruktur för Konfigurationsledning
  • Att utveckla sin förmåga för Konfigurationsledning

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till alla som har behov av att få en grundläggande förståelse för konfigurations­ledning. Exempelvis chefsingenjörer, linjechefer, processledare, projektledare och systemingenjörer som arbetar med systemutveckling eller underhåll av system.

Förkunskapskrav:

Ingen formell kunskap krävs. Det är bra om du har ett par års erfarenhet av att arbeta i komplexa projekt, så att du har kunskap om vilka utmaningar som finns inom området Configuration Management.

Mål med kursen:

Målet med kursen är att deltagarna ska få kunskap i och förståelse för Configuration Management och varför CM bör tillämpas i komplexa systemutvecklingsprojekt utifrån ett system- och livscykelperspektiv.

Kursstart och kursavslut

Kursen börjar kl. 09:00 dag 1, och slutar kl. 16.00 sista dagen.

Klicka här för att läsa rutiner och villkor vid anmälan till kurs!

Har du en fundering eller synpunkt? Kontakta oss på 08-660 02 80 eller training@syntell.se.

Syntell erbjuder såväl öppna som företagsanpassade kurser. Syntell är certifierade av SAUF – The Swedish Association of Certified Training and Educational Companies.

Se mer om...

Referenser inom Configuration Management

Identifiering, strukturering och versionshantering av teknisk dokumentation

Utmaning Trafikförvaltningens upphandlingsprojekt saknade metodstöd för identifiering, strukturering och versionshantering av teknisk dokumentation. Till följd av detta duplicerades värdefull information på flera ställen och den blev därför svår att hitta och otillförlitlig. Syntells lösning Syntell… Läs mer

Referenser inom Integrated Logistics Support

Underhållsanalyser inom försvaret

Utmaning Vår kund utformar och förser försvaret med försvarsmateriel och tjänster. De hade anskaffat ett avancerat radarsystem för att möta uppkomna behov vid internationella insatser. Syntell kontaktades för sin expertkunskap inom Integrated Logistics Support (ILS).… Läs mer

Referenser inom Configuration Management

Konfigurationsledning i uppgraderingsprojekt

Utmaning Vår kund utvecklar, bygger och levererar applikationer till sina kunder. I detta projekt skulle fem fartyg utvecklas och levereras. De har många komplexa och integrerade tekniska system (robotar, luftvärn, minor, torpeder, sonarsystem och radarsystem)… Läs mer

Scandinavian Summer School Week 2018
Oktober 2018

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet: