language

Nyheter

Syntell är i ständig utveckling. Läs om våra senaste projekt, aktiviteter och framsteg.

09 november 2017

Varför behövs informationsstandarder för nyindustrialisering?

Vi intervjuade Ulf Carlsson, en av våra konsulter inom Systems Lifecycle Management (SLCM) och konfigurationsledning som arbetar med Saab Kockums IT-arkitektur för produktdata baserad på Informationsstandarden ISO 10303 AP 239 (PLCS). Detta arbete påbörjades 2006 med Syntell som stöd under hela resan. Ulf har arbetat på Syntell sedan 2002.

Ulf, vad är nyindustrialisering?

Den fjärde turen av industriell revolution, nyindustrialiseringen eller industri 4.0, som vi nu står i, medför inte bara ett väntat skifte i arbetssätt, utan även i informationsmängd som behöver hanteras. Vi ser en långtgående digitalisering av produkter och data, samt av hela industrin. Tillförandet av sensorer till produkter inom industrin, vare sig det är robotar på linan eller gruvbilar, skapar ett tillstånd med konstant matning av information, vilket i sin tur tillåter en hög responsivitet till förändringar och störningar, samt i många fall möjligheter till ett prediktivt beteende. När dessa produkter kopplas ihop skapas smarta ekosystem för tillverkning, där information nästan sömlöst flödar mellan entiteter, och gärna inkluderar flera led av leverantörer och mottagare. Detta leder till automatiserande processer, där alla uppkopplade delar kommunicerar och samverkar. Våra produkter blir intelligenta, helt enkelt, säger Ulf Carlsson.

Men vad ska nyindustrialisering ge?

Detta skifte sker på ett globalt plan och regeringar tar fram strategier för att inte bara hantera detta, utan även möjliggöra att länder står i framkant av detta skifte. Den svenska regeringens strategi för nyindustrialisering går bland annat ut på att stärka företags förmåga till förändring. Önskan är att den svenska industrisektorn ska vara ledande inom digital transformation och de fördelar som digitalisering kan ge. Potentialen är en hållbar tillverkning av tjänster och produkter och en konstant utveckling av förmåga, säger Ulf. Detta ska delvis realiseras genom att göra Sverige forskningsledande.

Detta kopplas till att EU önskar och koordinerar bland annat en gemensam digital marknad, industri och ekonomi och vill möjliggöra en sömlös informationsdelning och säkerhet. Vidare vill de skapa en plattform för framtida incitament för att stärka industrin exempelvis vad gäller uppkoppling av produkter och data. Det man söker är en neutral logik som spänner över sektorer, för att främja innovation och produktion, samt att kunna koordinera aktörer utan att kontrollera dem.

Vilket behov finns för standardisering av information?

Nyligen besökte jag till exempel mässan PDT Europe 2017 som handlar mycket om informationsstandarder. Standarder i sig är inget nytt; dagens industrisamhälle baseras på standarder. Men nu talar vi om att standardisera informationen för att möjliggöra ett sömlöst flöde mellan många olika aktörer, med olika programvaror, över hela Systemlivscyklen. Där fördes mycket intressanta diskussioner och presentationer angående vilka nya plattformar som kommer att behövas för att hantera till exempel digitala tvillingar, alltså, de kopior av dina produkter som du arbetar med i den digitala världen och IoT, säger Ulf Carlsson, expert på informationsstandardisering.

För att kunna fokusera på företagande, produkt och produktion ur ett smart perspektiv och skapa ett gemensamt ”språk” för en smart industri behövs riktlinjer, kommunikationsvägar och infrastruktur ur ett globalt och nationellt perspektiv. Som jag ser det är den nu pågående satsningen på standardisering för smart industri den länk som behövs för att knyta ihop alla initiativ för industri 4.0. Detta bör också ses ur ett strategiskt perspektiv för respektive aktör. Till exempel måste dataformat och begreppsdefinitioner fungera för såväl globala företag som lokala småskaliga producenter, samverkande i en hållbar förädlingskedja. Detta industriella skifte handlar om att ändra fokus från fysiska produkter till en industri som genom smart produktion tar fram smarta och uppkopplade produkter med sensorer där det viktigaste materialet är digitala data. Eftersom information måste kunna delas mellan många olika aktörer, stora som små, är informations-standardisering helt avgörande då olika aktörer skall kunna använda de programvaror som passar just dem. Detta bör alltså ersätta nuläget där man nästan alltid behöver använda samma programvaror för att kunna utbyta data effektivt.

Denna standardisering ses som en förutsättning för att lyckas med skiftet till Internet of things (IoT) för att möjliggöra lösningar av problem med komplexa informationsvägar, integrering och kommunikation, för ett globalt samarbete. Samtidigt behöver vi standardisera för att skapa en uniform datastruktur, inte minst för att främja säkerheten, men också för att främja handel och delning av data. En korrekt infrastruktur för samarbete, en som är tillräckligt snabb, smidig och säker, kan öppna marknader och främja digital innovation. Samtidigt måste den vara tillräckligt bred för att inkludera många aktörer inom den smarta industrin.

Slutligen..

Den höga nivån av automation som nås av denna uppkoppling, samt den kommunikation och samverkan som resulterar av uppkopplade entiteter, kräver standardisering mellan gränssnitt för att skapa sömlöshet. Initialt kommer människor att övervaka arbetsprocesser, men det är oklart om det kommer att behövas konstant framöver. Man talar mycket om länkade värdekedjor och det är denna standardisering som kommer att definiera hur väl allt detta funkar. Den komplexitet som krävs för att klara skiftet mot modellbaserade företag är stor och industrin har inte helt överrens om hur lösningarna ska se ut, vilket inte är förvånande med tanke på att vi försöker att skapa flexibla men stabila lösningar samtidigt som vi är mitt uppe i en förändring.

För mer information, kontakta:

Bengt-Göran Steiber, Affärsområdeschef, Syntell

Bengt-Goran.Steiber@syntell.se

Tel: 070 – 927 81 69

Ulf Carlsson, Seniorkonsult, Syntell

Ulf.Carlsson@syntell.se

Tel:070 – 667 12 13

En korrekt infrastruktur för samarbete, en som är tillräckligt snabb, smidig och säker, kan öppna marknader och främja digital innovation.

Ulf Carlsson, Syntell AB

Inläggets kategorier

Filtrera:

Alla nyheter

Nyheter

Affärer

Blogg

Event

Frukostseminarier

Kurser och seminarier

Lediga jobb

LinkedIn

Okategoriserade

På Syntell

Pressmeddelanden

2018/10/16 • Nyheter • På Syntell

Christer har börjat hos oss!

En mycket klok, kompetent, nyfiken och omtyckt verksamhetsutvecklare och projektledare med många strängar på sin…

2018/09/27 • Event • På Syntell

System Talks #3 – Hindrar ordning och reda din kreativitet?

System Talks är en rad inspirerande seminarier med framstående och erkända talare inom sina områden…

2018/09/18 • På Syntell

Ett år sedan affärsområdet Management startades – så har det gått

Idag är det ettårsjubileum för Syntells affärsområde inom verksamhetsutveckling och utvecklingen har varit riktigt bra!…

2018/09/12 • Kurser och seminarier

Lär dig tekniken att utveckla krav och kravspecifikationer med hög kvalitet!

Nu har vi satt ett datum för kursen "Kravutveckling och Kravkvalitet" i öppet format! Kursen…

2018/09/03 • På Syntell

Syntell fortsätter sin expansion i Norge

VD Mikael Tjernlund och affärsområdeschef Arto Alnehäll deltog på seminarier och utställningar som arrangerades av…

2018/08/30 • På Syntell • Pressmeddelanden

Syntell välkomnar Heike Schneider som ny affärsområdeschef

Heike Schneider började på Syntell under augusti och kommer närmast från konsultföretaget Etteplan där hon dels…

2018/08/28 • På Syntell

Rekordmånga deltagare på Scandinavian Summer School Week 2018!

Syntell genomförde 19-24 augusti den 20:e upplagan av Scandinavian Summer School Week på Utö i…

2018/08/07 • Kurser och seminarier

Fullbokat på Scandinavian Summer School Week 2018!

Det är med stor glädje vi kan meddela att samtliga kurser på vår populära, återkommande…

2018/05/25 • Kurser och seminarier

Early Bird till och med 1 juni – 10% rabatt på kursavgiften – Scandinavian Summer School Week

Om du går i tankarna att delta på Scandinavian Summer School Week är det hög…

2018/05/22 • Nyheter

Syntell deltar på NDIS 2018

Syntell deltar på försvarsmässan NDIS 2018! Temat är “Ensuring Future Capabilities – Nordic Armaments Cooperation…

2018/04/11 • Nyheter • På Syntell

Syntells VD Mikael Tjernlund ny ledamot i SOFF:s styrelse

Vid SOFF:s stämma den 10 april 2018 invaldes Mikael Tjernlund som ny styrelseledamot i SOFF:s…

2018/03/22 • Kurser och seminarier • På Syntell • Pressmeddelanden

Edlegio och Syntell i strategiskt utbildningssamarbete

Utbildningsföretaget Edlegio och konsult- och utbildningsbolaget Syntell har ingått ett långsiktigt strategiskt partnerskap kring kvalificerad…

1 2 3 9

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!