language

Nyheter

Syntell är i ständig utveckling. Läs om våra senaste projekt, aktiviteter och framsteg.

26 juni 2017

Senaste nytt från Syntell – VD Mikael Tjernlund avrundar inför sommaren

Hej,

Sommaren närmar sig nu med stormsteg och jag tänkte ta tillfället i akt och berätta lite grann om allt kul och positivt som händer här på Syntell.

Syntell har sedan årsskiftet god lönsamhet och vi växer dessutom sedan några månader kraftigt inom alla våra affärsområden. Jag tillträdde som VD i höstas och är mycket stolt att vi i ledningsgruppen, tillsammans med alla anställda, på några månader lyckats få riktig fart på bolaget och nu går snabbt framåt. 2017 har hitintills varit ett fantastiskt år; organisationen växer både organiskt med egna anställda och inom Syntell&Partner. Vi har under året dubblerat andel kvinnor och även jämnat ut åldersfördelningen.

Vi söker folk inom alla våra kärnområden och det finns många spännande möjligheter – Ta gärna en diskussion med oss efter sommaren! Vi har många ansökningar att hantera för närvarande och fokuserar nu på att avrunda de närmsta veckorna och sedan ta nya tag, om ett par månader, inför hösten.

Vi har allt tydligare positionerat oss som experter inom Systems Life Cycle Management (SLCM) i försvarsbranschen, inte bara i Sverige utan även i Norge och Finland. Samtidigt gläder det mig oerhört att intresset för Life Cycle Management ökar i alla branscher och att Syntell är väl positionerat för att ta ledartröjan på bred front. Exempelvis har vi även en allt större konsultverksamhet inom industrisektorn, inte minst transportsektorn, där vi stöttar med experter och team inom olika discipliner inom LCM som exempelvis kravhantering och logistikfrågor. Vi ser även att Syntell fortsatt är en viktig del av statliga myndigheters verksamhets- och organisationsutveckling. Vi har under året sett en explosionsartad utveckling med för oss flera helt nya kunder varje månad. Sammantaget har vi idag en sund marknadsfördelning omfattande ett 20-tal myndigheter och ett stort antal multinationella företag inom olika branscher.

Vi har nu kommit en bit på vägen i vår strävan att paketera lösningar för att bättre möta våra kunders specifika behov på ett bra sätt. Vi har lyckats vinna ett antal större systemaffärer inom främst försvarssektorn och våra affärer består i allt högre grad av åtaganden där vi levererar lösningar och beslutsunderlag inom framförallt verksamhets- och systemmodellering samt kravhantering. Vi ser stora möjligheter till synergier och korsbefruktningar mellan olika discipliner och branscher.

Vi fortsätter att vara en viktig spelare på utbildningsområdet. Under året har vi genomfört utbildningar för stora organisationer inom bland annat ”Systems Engineering”, kravhantering och konfigurationsledning. Vi ser med glädje att responsen från eleverna är positiv och att deras nyvunna kunskaper direkt kan appliceras i deras arbete efter utbildningen. Vi är nu i slutskedet i förberedelserna för sommarens höjdpunkt – Scandinavian Summer School Week 2017 – en inspirerande och utmanande kursvecka i slutet av augusti som leds av internationella lärare i världsklass. Två av tre kurser är redan helt fullbokade och vi har redan börjat hänvisa till Summer School Week 2018. Vi har samarbete med universitet och institut i Sverige, England och USA och ser ett ökat intresse hos våra kunder av att bättre hänga med i den tekniska utvecklingen och bättre ta tillvara branschpraxis och nya innovativa lösningar.

Ett intressant tillväxtområde för Syntell tar bland annat avstamp i regeringens nya strategi för ett hållbart digitaliserat Sverige. Vi jobbar i allt högre grad med detta inom offentlig förvaltning för att stötta våra kunder att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och vi ser goda möjligheter att under kommande kvartal ta ytterligare kliv inom området. Digitala lösningar tar över allt mer och nya behov och ökade förväntningar påverkar hela samhället, såväl offentlig service som affärsmodeller och produktutveckling.

På ett liknande sätt är ett av våra kärnområden, systemmodellering, hetare än någonsin inom industrin som genomför förändringar i linje med Industri 4.0. Modeller kan ge fullödiga beslutsunderlag av hög kvalitet som sparar både tid och pengar samt identifierar nya affärsmöjligheter. Intresset av hur detta kan hjälpa företag och myndigheter i deras olika verksamheter ökar kraftigt och vårt helhetstänk inom modellbaserad Systems Engineering ligger helt rätt i tiden.

Sammantaget ser framtiden mycket ljus ut. Jag önskar alla en riktigt skön semester och ser fram emot en spännande höst.

Vänliga hälsningar,

Mikael Tjernlund

Filtrera:

Alla nyheter

Affärer

Blogg

Event

Frukostseminarier

Kurser och seminarier

LinkedIn

Okategoriserade

På Syntell

Pressmeddelanden

2017/11/09 • På Syntell

Varför behövs informationsstandarder för nyindustrialisering?

Vi intervjuade Ulf Carlsson, en av våra konsulter inom Systems Lifecycle Management (SLCM) och konfigurationsledning…

2017/10/24 • Kurser och seminarier

Fåtal platser kvar på kursen Kravutveckling och Kravkvalitet – grundkurs i att formulera bra krav

Vi har ett fåtal platser kvar på vår kurs ”Kravutveckling och Kravkvalitet” som hålls 21-22…

2017/09/15 • Pressmeddelanden

Syntell gör strategisk satsning i Norge

Vi har sedan ett par månader tillbaka påbörjat en strategisk satsning i Norge med syfte att expandera…

2017/09/11 • På Syntell • Pressmeddelanden

Syntell startar nytt affärsområde inom verksamhetsutveckling

Syntell etablerar ett nytt affärsområde inom verksamhetsutveckling och Karin Isberg är rekryterad som affärsområdeschef. Med…

2017/09/04 • Kurser och seminarier • Pressmeddelanden

Scandinavian Summer School Week 2017 blev en succé

Syntell genomförde 20-25/8 för 19:e året i rad sitt utbildningskoncept Scandinavian Summer School Week. Tre…

2017/08/14 • Okategoriserade

Snart är det äntligen dags för Scandinavian Summer School Week 2017!

Vi har gått ut med information till alla som anmält sig till vår årliga tradition…

2017/06/26 • På Syntell

Senaste nytt från Syntell – VD Mikael Tjernlund avrundar inför sommaren

Hej, Sommaren närmar sig nu med stormsteg och jag tänkte ta tillfället i akt och…

2017/06/08 • Event • På Syntell

Seminarium – Från produkt till tjänst

Digitala lösningar tar över allt mer och nya behov och ökade förväntningar påverkar hela samhället,…

2017/05/15 • Event

Syntell arrangerar roadshow för svensk industri & akademi

Denna vecka genomför Syntell en roadshow för svensk industri och akademi i syfte att presentera och…

2017/05/05 • Kurser och seminarier

Scandinavian Summer School Week 2017 – Update – Early Bird

Nu är det mindre än en månad kvar av vårt Early Bird-erbjudande att delta på…

2017/03/29 • Affärer

Syntell fortsätter att ta kliv inom den offentliga sektorn via Kammarkollegiets ramavtal

Tidigare i år vann Syntell ett avtal hos Ekonomistyrningsverket kopplat till strategiska frågor inom digitalisering…

2017/02/16 • Blogg

Scandinavian Summer School Week 2017 – Update!

Välkommen på en inspirerande och utmanande kursvecka som leds av internationella lärare i världsklass. En dag…

1 2 3 8

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet: